Validar aportacions

Tutorial validar les aportacions que han fet els alumnes.

Entrar al MHM com a docent

validar

Obrir el desplegable i anar a gestió d’escenaris

validar1

cercar l’escenari de TARRACOnada i clicar damunt

validar2

Apareixeran les aportacions dels alumnes. Heu de clicar damunt

validar4