Compromís dels centres


nen3La participació a la Tarraconada implica un conjunt de compromisos i requisits:

 

A – Previs a la realització de la Tarraconada

Accés a l’apartat de documents

check mobil Assistència dels professors a la formació prèvia per al professorat participant.
 check mobil Lliurar el permís de drets d’imatge únic per a professors i participants (no poden assistir-hi alumnes sense dret d’imatge) el dia D a l’organització
 check mobil Comprovar l’alta a MHM dels alumnes i professors,
 check mobil Compromís de fer activitats posteriors (data límit) i anar al lliurament de premis si s’escau
 check mobil  Portar amb paper la graella de control per a cada grup
check mobil

 

Per tal que cada grup tingui els 5 codis i no en tingui cap de repetit cal fer una distribució de targetes convenient per a cada grup

• Genito-urinary system natural viagra 25mg/kg of Sildenafil citrate revealed some level of cyto-architectural distortion of the cortical structures as compared to the control (Figure 6).

.
Cal triar, doncs, un punt d’interès de cada columna per cada grup segons la taula adjunta i segons la zona on voleu que es trobin les diferents targetes en base a les possibilitats dels diferents grups. Distribució de targetons

 

B – Durant la Tarraconada

check mobil Portar la següent documentació:

Permís drets imatge participants: lliurar a l’equip coordinador: Xavi o Anna
 check mobil Acompanyament obligatori per part de professors i/o adults responsables dels grups d’alumnes el dia D ( 1 professor/ grup d’alumnes).
 check mobil Dur a terme les activitats previstes als targetons i publicar el material audiovisual ( imatges/ vídeos/ àudios) a la xarxa social Instagram amb els hashtags pertinents.

C – Posteriors a la Tarraconada

check mobil Mobile Histoy Map: Responsabilitzar-se que els alumnes publiquin les activitats a la plataforma MHM per punts d’interès.
check mobil Assistència, si s’escau, al lliurament de premis amb els alumnes.
check mobil Omplir les enquestes de satisfacció per part de professors i alumnes que hi han participat.
check mobil Responsabilitzar-se que els alumnes presentin l’activitat 2 de GeoScratching