Abans

nen4Es distribuiran els alumnes en grups de 5. Cada grup tindrà un acompanyant adult que el centre haurà assignat.

  • La funció de l’acompanyant serà d’acompanyar i col.laborar en cas que així se’ls hi demani.

Concretar amb els alumnes els dispositius mòbils que s’utilitzaran el dia D, assegurant qui/quins alumnes són responsables de la càrrega de bateries. Recomanable 2 mòbils per grup com a mínim.

Comprovar que tant els professors com els grups d’alumnes estan donats d’alta al MHM i als escenaris de la TARRACOnada (són 2: TARRACOnada i Joc de Pistes). Els professors han de tenir les contrasenyes per a que els seus alumnes pugui accedir al MHM

Per realitzar les activitats els alumnes han de tenir instal.lades als seus dispositius mòbils unes  apps o d’altres amb prestacions similars. Clica aquí

Cada grup ha de crear-se un compte a Instagram i publicar fotos amb els hashtags #TARRACOnada, #WMCPTGN17

Compte amb bosses i mòbils!!!

Mira la llista següent i comprova si tot esta fet

Check
 check Facilitar un número de mòbil al professor acompanyant.

RECOMANABLE: crear un grup de whatspp per professors i alumnes

 check Descarregar al mòbil totes les APPs que s’utilitzaran
 check Portar una  bateria externa/cable
 check  Crear un compte a Instagram per grup
 check  Cada alumne del grup ha d’estar donat d’alta al MHM i ha de tenir la contrasenya per accedir.
 check  RECOMANABLE: Tenir un mapa de Tarragona en paper
 check  RECOMANABLE: tenir a l’historial del mòbil o en APPs les webs d’interès