Professorat – Barcelonada


Documentació

A continuació teniu els enllaços als documents de treball (alguns documents estan en revisió):

Activitats d’aula:

Coordinació de centre:

 • Full de ruta per preparar les activitats a l’aula. ENLLAÇ
 • Descripció de les proves. ENLLAÇ
 • Fitxa de grup. ENLLAÇ 
 • Registre de seguiment dels grups. ENLLAÇ
 • Model d’autorització de la sortida. ENLLAÇ
 • Graella d’avaluació competencial. ENLLAÇ

Aquests arxius són models que podeu modificar segons les necessitats del vostre centre. Si voleu modificar algun document només heu de fer una còpia (fer clic al menú Fitxer –> Fes una còpia).

Com organitzar als alumnes?

Abans del dia D:

 • Organitzar grups de 4 alumnes (o menys).
 • Fer les activitats de preparació (veure la documentació).
 • Fer una foto dels peus i publicar-la a Instagram amb les etiquetes

El dia D:

 • Repartir 6 targetes a cada grup (una pot ser un comodí), de les quals han de descartar una .
 • Donar una motxilla per a cada alumne.
 • Donar dos viatges de transport públic per a cada alumne.
 • Donar al grup una fitxa de grup per planificar l’itinerari i recordar les etiquetes.
 • Almenys un membre de cada grup ha de connectar i compartir ubicació amb el TELEGRAM per fer el seguiment i poder xatejar si és necessari.

Després del dia D:

 • Assegurar-se que els alumnes han omplert l’enquesta d’alumnes (en l’apartat d’alumnes de la web).
 • Omplir l’enquesta de professors: Enquesta.
 • Fer una proposta dels semifinalistes del vostre centre: Formulari

App de la Barcelonada23

(CURS 23 en construcció)

Vídeo de presentació dels centres

El professorat dels centres ha de crear un vídeo de presentació del centre (màxim 1 minut) amb els següents continguts

 • Breu presentació del centre i ubicació.
 • Objectiu del vídeo: participar a la BCNada23o MNRada23.
 • Perfil de l’alumnat que es presenta a la gimcana (nivell, nombre de grups …)
 • Presentació de l’equip docent que organitza l’activitat.

Passos que heu de seguir:

 • Enregistrar el vídeo amb el mòbil.
 • Editar el vídeo amb PowerDirector (posant com a mínim el títol i els crèdits)
 • Pujar el vídeo a Youtube.
 • Publicar el vídeo a Instagram (caràcter públic) amb els hastats: #WMCP23,  #BCNada23 o #MNRada23 (participants i convidats)
 • Omplir el formulari de presentació del vostre centre (participants i convidats):formulari moodle

Aquesta activitat té els següents objectius:

 • Crear un mapa de tots els centres que participen que inclogui la presentació en vídeo.
 • Facilitar que el professorat practiqui amb algunes de les eines que s’utilitzen.
 • Facilitar la cohesió del grup de professors que participarà a la prova.