Targetons

  • A la part del davant, trobareu la informació bàsica de cada punt d’interès (monument, edifici …).
  • Hi ha dos tipus de targetons:
  1. Els ordinaris. A més a més de la informació bàsica, s’hi acompanya al darrere d’una imatge.
  2. Els comodins. Son proves especials que cada grup haurà de resoldre.
  • A la part posterior dels targetons veureu que hi ha un codi QR. Cal que abans de la sortida de treball, aquells alumnes que pensen portar el seu smartphone, es descarreguin un lector de codis QR.
  • El codi QR de cada tarjetó remet a la seva localització a Google Maps, cosa que facilita la localització.
  • Els targetons s’han de retornar als professors una vegada completada l’activitat.