Abans

  1. Llegireu la informació d’aquest blog.
  2. Us organitzareu:
      • Qui portarà smartphone?
      • Qui imprimeix el mapa del nostre poble?
  3. Instal·lareu les apps necessàries: TMBvirtual, lector de codis QR, Life360, Instagram, Socrative Students..
  4. Cada grup intentarem que porte dos mòbils.