Instruccions


És molt important que tingueu clares les instruccions de l’activitat per tal que sigui un èxit

(much moreprior to the advent of sildenafil, oral medications such as viagra online.

.

Hi ha aspectes a tenir en compte abans, el dia de l’activitat i després.

Altres observacions

  1. El professorat sabrà en tot moment quina és la ubicació de cada grup dins del poble. Per a fer-ho possible, l’aplicació life360, que haureu instal·lat i provat abans, haurà d’estar activada en tot moment per motius de seguretat.
  2. Els professors us facilitaran també un número de telèfon on trucareu si sorgeix cap problema o emergència.
  3. Recordeu que haureu de portar la bosseta amb l’esmorzar, aigua, el dossier, llapis i goma.