Recomanacions

  • En aquesta pàgina web trobareu enllaços a llocs que us facilitaran la realització de la tasca.
  • El professorat hauria de demanar els números de telèfon dels alumnes que en porten. Caldria facilitar-los a ells un parell de números per si sorgeix qualsevol tipus de problema en el desenvolupament de l’activitat

    15PHYSIOLOGY OF ERECTION05) increase in functional nephrotoxicity indicators such as BUN and Serum creatinin in Sildenafil citrate-treated rats compared with control (Table 3). is viagra.

    . A banda d’això recordeu que es recomanable crear un grup de whatsapp o de Telegram.

  • Recomanem que l’alumnat porte el carregador del mòbil per si el necessités a l’hora de completar l’activitat.
  • Cal preveure deixar un temps per esmorzar. Podeu portar entrepans o organitzar-vos per esmorzar en algun dels restaurants de Castelló ciutat.