Guia didàctica

Objectiu

Aprendre a desplaçar-se per Castelló, amb l’ajuda dels dispositius mòbils, tot cercant 5 punts concrets. L’alumnat treballarà en grups de 4.

Els punts a trobar els tindran en uns targetons amb codis QR i realitat augmentada

selective and longer acting PDE V inhibitor; melanotan II, sildenafil citrate specialized settings..

.

Procediments

Vegeu l’apartat Instruccions de la secció de l’alumnat.

Avaluació

Trobareu la rúbrica CSada16 a l’apartat corresponent Rúbrica d’avaluació