news

La Castellonada 2019 farà un mapa de barreres arquitectòniques

En l’edició d’enguany l’alumnat geolocalitzarà en un mapa totes les barreres arquitectòniques que trobi a la ciutat de Castelló en el decurs de la Castellonada. La proposta naix en paral·lel a la que també es durà a terme a la Barcelonada i amb la col·laboració de la Plataforma Castelló Vida Independent que ha preparat un petit dossier explicatiu sobre el que es considera barrera arquitectònica.

L’objectiu de la proposta és doble, per una banda conscienciar l’alumnat que la ciutat ha de ser un entorn habitable per tothom i en les mateixes condicions d’autonomia i llibertat i per un altre costat donar visibilitat a les peticions que la Plataforma ve duent a terme des de fa temps.

news

Barcelonada


On Thursday February the 22nd more than 1200 students from 23 secondary schools in Catalonia enroled the 6th Barcelonada.

In the 2018 treasure hunt some new activities related to augmented reality: a picture with a book (image), a literary video based on a literature postcard of Institució de les Lletres Catalanes or an interview to the memory of Carles Capdevila.