L’ACTIVITAT

GRUPS

A l’aula cal formar grups d’uns 5 alumnes, preferentment. Cada centre participant a la Vilaniuada s’haurà d’encarregar de formar els seus grups. Aquests grups estaran codificats pel grup organitzador de la Vilaniuada. Aquesta codificació seguirà la següent estructura.

Exemple: 2xEAC6AG1

  • El 2X indica l’any de la Vilaniuada.
  • La primera lletra indica, per exemple I (Institut), E (Escola) o Z (ZER)
  • Les dues o tres lletres següents seran les inicials de cada centre.
  • El primer número correspon al curs que fa la Vilaniuada.
  • La primera lletra correspon al grup-classe (si és que hi ha més d’un grup, 6èA, 6èB, 3rA, 3rB…)
  • La segona lletra sempre és una G (relatiu a Grup)
  • El segon número és el número del subgrup dins el grup-classe (generalment hi haurà uns cinc grups per grup-classe, G1, G2… G5)