El dia D

 • Abans de començar
  • Anoteu-vos el telèfon de referència que us faciliti el vostre professor/a. Serà el telèfon que tindran els professors/es de suport per si teniu alguna incidència. Recordeu que, el dia de la Vilaniuada, hi haurà un punt d’informació a la Plaça U d’octubre (Sant Roc) i professorat en diferents zones de Valls vora els punts d’interès.

  • També un professor/a del vostre centre revisarà  que compartiu la ubicació de google maps amb vilaniuada@institutnarcisoller.cat (s’haurà de mantenir compartida durant tota l’activitat). A l’apartat d’aplicacions hi ha captures de pantalla de com fer-ho.

  • Revisar que teniu totes les aplicacions. Important: en publicar a INSTAGRAM activeu la localització del lloc.

  • Recordeu que cada grup ha de portar el material necessari: carpeta, material divers per escriure o dibuixar , cinta mètrica… a més de la graella de control i fulls en blanc.

  • Recordeu que hi ha zones Wifi lliures a la zona del Pati,  Biblioteca Carles Cardó, Pl. del Blat, Teatre i Casa de Cultura. A “Les Eines > Webs” podeu trobar l’enllaç directe a la pàgina de l’Ajuntament on s’indiquen els punts d’accés a la xarxa.


 • A les 9:15 (dia de la Vilaniuada)

  • Cada grup-classe participant es connectarà a la videoconferència (l’enllaç a la mateixa es comunicarà prèviament) per compartir i participar en l’acte d’obertura-inauguració de la Vilaniuada21. Un docent a cada grup-classe gestionarà i conduirà l’acte.

  • Segurament, la videoconferència serà enregistrada i es poden fer captures de pantalla de la mateixa per documentar l’activitat.

  • Es farà la presentació de la Vilaniuada21 i els parlaments adients de les autoritats convidades. Es donaran instruccions per a l’inici de l’activitat.

 • Aproximadament, a les 10:00 comença l’activitat
  • Cada grup d’alumnes s’organitza dins de la seva aula. Llegiu el QR davanter de les targetes fent servir l’App QR-code que us vàreu instal·lar (recordeu que heu de tenir el GPS activat) per veure on es troben els punts d’interès que heu de visitar.

  • Abans de sortir, dissenyeu l’itinerari que seguireu per trobar els 5 punts i anoteu-lo a la graella per ordre.

  • Ja podeu sortir i anar cap al primer punt d’interès. Recordeu, si és el dia de la Vilaniuada, que en algun moment, heu de passar pel punt d’informació situat a la Plaça U d’octubre, Sant Roc (al costat de la Plaça del Pati). 


  • Quan arribeu a cada punt d’interès

Ompliu la fitxa de control en cada punt i dugueu a terme les dues activitats: multimèdia i de continguts.

Finalització de l’activitat

 • Tots els grups heu de retornar al vostre centre escolar a l’hora que us haig indicat el vostre mestre o professor.

 • A aquesta hora ja s’ha d’haver tramès la darrera tasca dels cinc punts d’interès.

 • Heu de retornar les targetes i la graella al vostre mestre o professor.

 • Heu de respondre el qüestionari de manera individual.


Aspectes logístics 

 • Els participants del mateix grup sempre han d’anar junts.

 • Es recomana que cada grup porti més d’un dispositiu mòbil amb connexió wifi i bateries externes.

 • El dia de la Vilaniuada hi haurà un punt d’informació a la Plaça U d’octubre, Sant Roc (al costat de la Plaça del Pati) i a l’institut i també professors/es de suport a les zones dels punts d’interès.

Llicència Creative Commons BY NC SA