Webs

  • En aquest enllaç trobareu un mapa de la ciutat de Valls que us facilitarà la vostra tasca.

  • En aquest altre enllaç trobareu els punts d’accés wifi municipals.

  • Pàgines amb informació dels diferents punts d’interès. En els següents enllaços trobareu informació addicional que us pot ajudar en la realització de l’activitat #A2 de continguts de cadascuna de les targetes.

001    002    003    004   005  006

007    008    009    010    011    012

013    014     015     016    017    018

019    020    021    022    023    024

025    026   027    028    029    030

031    032   033    034    035    036

037    038   039    040    041    042