Descoberta de Valls amb dispositius mòbils

Alumnat Professorat

Vilaniuada - Valls

Alumnat Professorat

Inici

La VILANIUADA


Moure’s per Valls no és difícil però segur que hi ha molts detalls i indrets, històries o curiositats per descobrir que molts no coneixem. Aquesta activitat, es proposa a l’alumnat de 6è de primària i 3r d’ESO i és oberta a les diferents escoles i instituts de la ciutat, comarca i rodalies, per tal de conèixer Valls des d’una altra perspectiva, tot combinant els mitjans clàssics de cerca i gestió d’informació amb l’ús de les darreres tecnologies (internet, ús del mòbil, geolocalització, xarxes socials, codis QR, realitat augmentada…).

La Vilaniuada és un projecte col·laboratiu de georeferenciació i tecnologia mòbil basat en el World Mobile City Project adreçat a l’alumnat de cicle superior de primària i secundària, perquè els alumnes aprenguin a moure’s i descobrir la ciutat amb objectius com aquest: facilitar l’autonomia de l’alumne, millorar la competència digital dels estudiants, resoldre problemes en grups cooperatius, compartir coneixement en la Xarxa, participar activament en entorns interactius d’aprenentatge, conèixer  els llocs d’interès de la ciutat (patrimonials, culturals, socials..), localitzar qualsevol punt de la ciutat amb els mitjans clàssics (mapes, targetes..), dissenyar rutes geolocalitzades amb els punts triats de la ciutat, familiaritzar-se amb l‘ús de les darreres tecnologies (realitat augmentada, codis QR), moure’s per la ciutat, formar criteri en la utilització dels dispositius mòbils i de les aplicacions, fomentar el civisme i bons hàbits ciutadans, construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals, valorar la necessitat de treballar en entorns digitals segurs i facilitar el canvi en les formes de producció, difusió i consum del coneixement i la cultura.

El World Mobile City Project el mouen diferents organismes, institucions o col·lectius de professorat de diferents indrets (Lacenet a Manresa i Barcelona, 1Entretants a València, el Cefire a Castelló, etc). El 2020 s’incorpora Xile a la llista de Seus del projecte . A Valls, ho organitzem un grup de professors i professores de la Comissió Digital de l‘Institut Narcís Oller de Valls, així com docents d’altres centres, i persones vinculades a l’institut (professors jubilats o en altres actes de servei) i a organismes i entitats de Valls, durant jornades de formació i treball en equip al llarg del primer quadrimestre del curs. Per als centres participants, es fa una jornada formativa prèvia a l’activitat

#Vilaniuada18

#Vilaniuada19

Per a més informació


C. Francesc Gumà Ferran, 1
Valls, 43800
e3004608@xtec.cat

Llicència Creative Commons BY NC SA