Vídeos

Amb aquests vídeos us fareu una idea del funcionament del World Mobile City Project.

Reportatge de rtve 2019

Vídeos del Josi Sierra per organitzar la Gazteikada 2018

Vídeo de la Generalitat de Catalunya 2015

Reportatge de TV Callús 2015