Vídeo presentació dels centres

• Surgical Therapynever A few times buy viagra.

El professorat dels centres ha de crear un vídeo de presentació del centre (màxim 1 minut) amb els següents continguts.

 • Breu presentació del centre i ubicació.
 • Objectiu del vídeo: participar a la BCNada21 o MNRada21.
 • Perfil de l’alumnat que es presenta a la gimcana (nivell, nombre de grups …).
 • Presentació de l’equip docent que organitza l’activitat.

Passos que heu de seguir:

 • Enregistrar el vídeo amb el mòbil.
 • Editar el vídeo amb PowerDirector (posant com a mínim el títol i els crèdits)
 • Pujar el vídeo a Youtube.
 • Publicar el vídeo a Instagram (caràcter públic) amb els hastats: #WMCP21,  #BCNada21 o #MNRada21 (participants i convidats)
 • Omplir el formulari de presentació del vostre centre (participants i convidats):

Aquesta activitat té els següents objectius:

 • Crear un mapa de tots els centres que participen que inclogui la presentació en vídeo.
 • Facilitar que el professorat practiqui amb algunes de les eines que s’utilitzen.
 • Facilitar la cohesió del grup de professors que participarà a la prova.