Documentació

Podeu descarregar-vos els arxius necessaris per fer l’activitat aquí:

    • Full d’autorització de les famílies Fitxer
    • Full de control i de seguiment per al dia de l’activitat Fitxer
    • Graella d’avaluació competencial Fitxer

Aquests arxius són models que podeu modificar segons les necessitats del vostre centre. Si voleu modificar algun fitxer pdf podeu utilitzar aquest convertor.