Després

  1. L’endemà de l’activitat (màxim) caldrà haver fet una aportació, com a valoració final de l’activitat, d’un mínim de dues línies a la secció experiències d’aquest blog.
  2. Aquesta activitat (finalització de manera correcta de l’itinerari i valoració) computarà en la nota del tercer trimestre en les assignatures que us indicaran els vostres professors.