Targetons

  • El targetó només serveix com a codi per a interactuar amb una aplicació de RA que està desenvolupant la UPC per a l’esdeveniment.
  • L’app en llegir el targetó detectarà per GPS si està a un radi de 10 metres del lloc. Si és així mostrarà 5 cubs:
  • Cub 1:  o  text amb indicacions (han de fer una foto de temàtica científica, tecnològica o matemàtica i publicar-la a Twitter o Instagram).
  • Cub 2: Text amb indicacions (han de fer-se una foto amb un llibre i publicar-la a Twitter o Instagram).
  • Cub 3: #VIDEOPOSTALS Se’ls obrirà una imatge amb una de les postals de la ILC (Institució de les Lletres Catalanes) que els serveix d’inspiració per a crear una història en un vídeo d’un minut.
  • Cub 4:  Text amb indicacions (S’enregistren xicotets vídeos divertits amb els hashtags similars als de #Finde  #FridayFunday que se solen utilitzar a Instagram)
  • Cub 5: #lliure Trivial (pregunta amb 3 opcions de resposta) amb posterior Text amb indicacions.

  • Els targetons s’han de retornar als docents una vegada completada l’activitat.