Rúbrica d’avaluació

Us podeu descarregar la rúbrica per avaluar l’experiència i als vostres grups:

Rúbrica de la Castellonada 
(Gràcies Francesc)