Targetes

  • A la part del davant, trobareu la informació bàsica de cada punt d’interès (monument, edifici …).
  • Hi ha dos tipus de targetes:
  1. Els ordinaris. A més a més de la informació bàsica, s’hi acompanya al darrere d’una imatge.
  2. Els comodins. N’hi ha de restaurants famosos, hotels, museus … En aquesl cas, el codi QR remet a una llista específica. Caldrà trobar el que més ens convé en funció de la nostra pròpia ruta.
  • A la part posterior de les targetes veureu que hi ha un codi QR. Cal que abans de la sortida de treball, aquells alumnes que pensen portar el seu smartphone, es descarreguin un lector de codis QR.
  • El codi QR de cada tarja remet a la seva localització a Google Maps, cosa que facilita la localització i l’elaboració dels respectius itineraris.
  • L’acció a realitzar a cadascun dels llocs la trobareu en un dels cubs de realitat augmentada (RA) que podreu veure i interactuar-hi quan arribeu al lloc. No s’activaran fins que hi sigueu a prop.
  • Les targetes s’han de retornar als professors una vegada completada l’activitat.