Professorat

En aquesta secció, el professorat participant en la Barcelonada 2018 pot trobar:

– la Guia Didàctica de l’activitat.

– els models de fitxers d’organització necessaris.

– un model de rúbrica per a l’avaluació final.

– una sèrie de recomanacions a tenir present.