Professorat

En aquesta secció, el professorat participant en la Barcelonada 2020 pot trobar:

– La Guia Didàctica de l’activitat.

– Els models de documents d’organització necessaris.

– Un model de rúbrica per a l’avaluació final.