Vídeos

Amb aquests vídeos us fareu una idea del funcionament de la Manresada i la Barcelonada.

Vídeo de la Generalitat de Catalunya

Reportatge de TV Callús

Vídeos del Josi Sierra per organitzar la Gazteikada